|  Klagenfurt  |  Történelem  |  Gazdaság  |  Közlekedés  |  Gasztronómia  |  Kultúra  |  Látnivalók  |  Galéria  |  Térkép  |

 

 

 
 
 
Történelem

   Mini vár (Flickr by woifi)

A legenda szerint évszázadokkal ezel?tt Klagenfurt helyén egy hatalmas mocsár helyezkedett el, amelynek csak egyetlen lakója volt, egy hatalmas, rémiszt? sárkány. A szájhagyomány szerint Karintia tartomány mostani f?városának megalapítását meglehet?sen látványos események el?zték meg: megölték a sárkányt, kiszárították a mocsarat, gyökerestül kiirtották az ?svadont, és az egykori lápos vidéket egy csodálatos vidékké, term?földdé varázsolták. Ezenkívül a város védelme érdekében egy hatalmas ?rtornyot építettek. Azonban ez csak legenda.

A történelem szerint 1161-ben Hermann von Spanheim alapította a települést, amely akkoriban Chlagenvurt néven volt ismert. Ennek ellenére rengeteg római kori m?emlék bizonyítja, hogy korábban is volt itt lakott település. Mivel annyira közel helyezkedett el az akkor még csak falu a Glan folyóhoz, ami rendszeresen elöntötte, hogy el kellett költöztetni 1246-ban. Az új Klagenfurt központja a mai Alter Platz lett, és 1252-ben városi rangra emelte Hermann fia, Bernhard von Spanheim, akit igazából a város alapítójának tekintenek. 1287-ben készítették el el?ször a város pecsétjét, amely egy szárnyas sárkányt és egy ?rtornyot ábrázolt, ami ma is Klagenfurt szimbólumának számít. Ebben az id?szakban bár városi rangja volt Klagenfurtnak, mégis inkább hasonlított egy falusi településre, mivel még csak 70 faházból állt, amelyben kb. 700-an lakhattak és magas k?falat húztak maguk köré. A falon belüli terület a mai Alte Platz, a sétáló utca és a Pfarrplatz.

Az évek során jeles kereskedelmi központtá n?tte ki magát a város, azonban nem volt kegyes a sors, hiszen húsz év alatt, 1514-ben és 1535-ben is t?zvész pusztította el a várost. Emellett voltak szép momentumok is Klagenfurt történetében. 1518-ban I. Maximillien császár a hercegség f?városává avatta Klagenfurtot, ezzel a város jelent?sége megn?tt. Ide helyezték a kormány székhelyét és ez volt az egyetlen rendi város. Ennek következtében jelent?s modernizáció és újjáépítési munkálatok indultak, annak érdekében, hogy megszépítsék a települést. A kiváló itáliai építész, Domenico dell’ Allio tervei alapján egy igen impozáns er?dítményrendszert hoztak létre, és ezzel egy olyan városképet alakítottak ki, amely áttörést jelentet a modernizálás irányába. A XVI. században létrehozták a Wörther See-hez vezet? utat, a Lendkanalt. Ebben az id?szakban építették Klagenfurt leglátványosabb épületeit is. Az olasz építésznek köszönhet?en a város egy mediterrán jelleg?, gyönyör? és látványos városképpel rendelkezik.

A XVI. század utolsó éveiben és a XVII. század elején rengeteg protestáns közösség telepedett le itt, mint például a jezsuiták (1604-ben), a Ferenc-rendiek (1613-ban), a kapucinusok (1646-ban) és az Ursula-n?vérek rendje (1670-ben). A nemesek és az egyházi méltóságok sorba építették a szebbnél szebb palotáikat, és ez a városkép-formálás a XVIII. században is folytatódott. Ennek következtében, hogy ilyen látványosan kezdett fejl?dni a város, 1787-ben az er?s hatalommal rendelkez? gurki érsek is áthelyezte székhelyét ide. A szépen prosperáló városnak azonban voltak nehéz évei is, amikor Napóleon elfoglalta a térséget. 1807-ben tovább ment Bécsbe, és ekkor Klagenfurt er?dje romokba hevert. A maradványok még ma is láthatóak a mostani Villacher Ringen illetve a Kardinalschüttnél. Az 1848-as forradalom következtében a demokraták az új aranykor felé terelték Karintia tartomány f?városát. Lakásépítkezések indultak, és 1863-ban megépült a városba vezet? vasútvonal is. Új iskolák születtek, 1910-ben pedig létrehoztak egy k?színházat, amelynek a neve Stadttheater lett.


A Stadttheater (Flickr by pixel0908)

A város történetéhez kapcsolódik azonban az is, hogy 1919-ben, a karintiai szabadságharc idején, jugoszláv csapatok foglalták el. Klagenfurt történelme során igen törekv? és ambiciózus volt, ez nem változott a második világháború utáni id?szakra sem. A háborút követ? éveket az újjáépítés korszakának is nevezhetjük. Kés?bb azonban nemcsak rekonstruálták az épületeket, hanem új, úttör? építményeket is hoztak létre, mint az els? olyan h?er?m?vet, amelynek energiájával lakóházakat f?töttek. Itt húzták fel az els? olyan felh?karcoló jelleg? magasházat, amelyben lakások voltak. Ezenkívül kiépítettek sétáló utcát, rengeteget költöttek a környezetvédelmi beruházásokra is, hogy megtisztítsák a Wörther See vizét. Röviden így jutott el Klagenfurt az egykori mocsaras vidékt?l a mai modern városig.


 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Klagenfurt